Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЧЕЗ Електро България АД-София
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите 17-02-2017 14:09:39
  ЧЕЗ Електро България АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-03-2017г. от 11:00 часа в София - 1784, София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред:

„ЧЕЗ Електро България” АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23-03-2017г. от 11:00 часа в София - 1784, гр. София 1784, бул. „Цариградско Шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, при следния дневен ред:1. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България” АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на информационните и телекомуникационните технологии между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България” ЕАД. 2. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България” АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по обслужване на клиенти между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД. 3. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България” АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на финансово-счетоводни услуги между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД. 4. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България” АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на човешките ресурси между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД. 5. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България” АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на връзки с обществеността и комуникации между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД. 6. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България” АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на правни услуги между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД. 7. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България” АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по фасилити мениджмънт между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД. 8. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България” АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на бизнес и мениджмънт консултантски услуги между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД. 9. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България” АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по избор на доставчици между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” EАД. 10. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България” АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар” между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ България” EАД. 11. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България” АД пред трети лица, договор за наем на служебни помещения срещу възнаграждение между „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение Бъ
Прикачени файлове:
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Други
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
Дневен ред *
Материали *
Материали *
Материали *
Материали *
 
 
 

Предишен месец Януари 2018 Следващ месец
5 Предстоящи събития
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Няма предстоящи събития за 21-01-2018