Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 11-01-2017 15:15:04
  Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 11-01-2017 г.09:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *