Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Еврохолд България АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 05-01-2017 22:40:02
  Еврохолд България АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 30-12-2016 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *