Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
ЗД Евро инс АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 05-01-2017 17:12:48
  ЗД Евро инс АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 30-12-2016 г.14:00 часа
Прикачени файлове:
Упражнени гласове чрез представители *
Протокол от Общото събрание на акционерите *