Компания:
 Категория:
Период: От дата: До дата: Търси в новини
Трейс груп холд АД-София
Протокол от Общо събрание на акционерите 04-01-2017 17:45:01
  Трейс груп холд АД-София представи протокол от общо събрание на акционерите проведено на 02-01-2017 г.11:00 часа
Прикачени файлове:
Протокол от Общото събрание на акционерите *
Упражнени гласове чрез представители *