X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg БГ Агро АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125443 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 15 Feb 2019 15:50:37 +0200 Родна Земя Холдинг АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125441 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 15 Feb 2019 15:32:47 +0200 БГ Агро АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125435 Протокол от Общо събрание на акционерите Fri, 15 Feb 2019 12:31:52 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125433 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 15 Feb 2019 11:12:38 +0200 Златни пясъци АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125431 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Fri, 15 Feb 2019 10:39:30 +0200 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125430 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 14 Feb 2019 16:51:25 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125429 Друга нерегулирана информация Thu, 14 Feb 2019 16:31:40 +0200 СЛС Имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125427 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 14 Feb 2019 13:14:30 +0200 Алкомет АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125425 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 14 Feb 2019 11:19:45 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125423 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Thu, 14 Feb 2019 09:32:58 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125418 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 13 Feb 2019 17:22:48 +0200 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125405 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 13 Feb 2019 12:39:47 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125396 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Wed, 13 Feb 2019 09:09:40 +0200 Юрий Гагарин АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125394 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 12 Feb 2019 15:57:43 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125393 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 12 Feb 2019 15:31:31 +0200 Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125390 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 12 Feb 2019 12:45:38 +0200 Златни пясъци АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125385 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Tue, 12 Feb 2019 09:39:04 +0200 235 Холдингс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125384 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 11 Feb 2019 14:13:32 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125381 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 11 Feb 2019 11:32:36 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=125375 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Mon, 11 Feb 2019 09:29:58 +0200