X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122522 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2018г. Пт, 19 Окт. 2018 16:04:45 +0200 Парк АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122525 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 19 Окт. 2018 16:04:09 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122520 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 19 Окт. 2018 13:39:52 +0200 Тракийски памук АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122519 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2018г. Пт, 19 Окт. 2018 12:21:24 +0200 Агрия Груп Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122516 Друга нерегулирана информация Чт, 18 Окт. 2018 14:32:53 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122514 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 18 Окт. 2018 14:04:11 +0200 Ямболен АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122510 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2018г. Чт, 18 Окт. 2018 13:34:50 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122500 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 18 Окт. 2018 10:34:01 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122499 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2018г. Чт, 18 Окт. 2018 10:32:03 +0200 Сирма Груп Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122498 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 17 Окт. 2018 17:20:29 +0200 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122497 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 17 Окт. 2018 17:17:58 +0200 Свинекомплекс Николово АД-Николово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122494 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2018г. Ср, 17 Окт. 2018 16:01:10 +0200 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122493 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2018г. Ср, 17 Окт. 2018 15:56:55 +0200 Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122492 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 17 Окт. 2018 15:39:36 +0200 Зенит имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122491 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2018г. Ср, 17 Окт. 2018 15:06:15 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122487 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 17 Окт. 2018 13:46:14 +0200 Албена АД-к.к. Албена http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122479 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 16 Окт. 2018 16:49:26 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122474 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 16 Окт. 2018 15:13:46 +0200 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122475 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 16 Окт. 2018 14:42:24 +0200 Златен лев Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122473 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2018г. Вт, 16 Окт. 2018 12:41:08 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122472 Друга нерегулирана информация Вт, 16 Окт. 2018 11:57:03 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122467 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 15 Окт. 2018 16:55:14 +0200 Старком холдинг АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122464 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 15 Окт. 2018 15:13:00 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122462 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 15 Окт. 2018 14:15:24 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122461 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 15 Окт. 2018 13:37:44 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122460 Друга нерегулирана информация Пн, 15 Окт. 2018 11:45:46 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122458 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 15 Окт. 2018 10:49:57 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122454 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 12 Окт. 2018 17:11:06 +0200 Завод за хартия-Белово АД-Белово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122453 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 12 Окт. 2018 16:46:50 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122451 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 12 Окт. 2018 16:09:34 +0200 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122444 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2018г. Пт, 12 Окт. 2018 12:33:20 +0200 ЧЕЗ Електро България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122441 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 12 Окт. 2018 11:08:54 +0200 ЧЕЗ Разпределение България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122440 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 12 Окт. 2018 10:34:28 +0200 Астерион България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122439 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 12 Окт. 2018 10:03:38 +0200 ЧЕЗ Електро България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122437 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 12 Окт. 2018 09:34:46 +0200