X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117588 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Нд, 22 Апр. 2018 14:30:28 +0200 ЕМКА АД-Севлиево http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117586 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Сб, 21 Апр. 2018 13:31:04 +0200 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117581 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 20 Апр. 2018 17:40:57 +0200 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117580 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 20 Апр. 2018 17:21:53 +0200 Аркус АД-Лясковец http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117570 Годишен консолидиран отчет за 2017г. Пт, 20 Апр. 2018 17:17:59 +0200 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117576 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 20 Апр. 2018 17:05:34 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117559 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 20 Апр. 2018 12:27:25 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117558 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 20 Апр. 2018 12:25:23 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117557 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 20 Апр. 2018 12:22:37 +0200 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117554 Годишен консолидиран отчет за 2017г. Пт, 20 Апр. 2018 11:52:11 +0200 Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117550 Годишен консолидиран отчет за 2017г. Пт, 20 Апр. 2018 09:51:33 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117549 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 19 Апр. 2018 17:59:16 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117547 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Чт, 19 Апр. 2018 17:11:15 +0200 Вапцаров АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117535 Протокол от Общо събрание на акционерите Чт, 19 Апр. 2018 15:32:57 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117534 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г. Чт, 19 Апр. 2018 15:30:59 +0200 Специализирани логистични системи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117528 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 19 Апр. 2018 13:29:02 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117527 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г. Чт, 19 Апр. 2018 13:18:59 +0200 Север Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117521 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г. Чт, 19 Апр. 2018 11:30:33 +0200 Родина-91 АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117518 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 19 Апр. 2018 10:43:29 +0200 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117517 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г. Чт, 19 Апр. 2018 10:19:36 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117516 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 19 Апр. 2018 10:05:42 +0200 Завод за шлиф. машини АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117513 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г. Чт, 19 Апр. 2018 08:59:45 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117512 Годишен консолидиран отчет за 2017г. Ср, 18 Апр. 2018 20:44:37 +0200 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117511 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г. Ср, 18 Апр. 2018 18:39:05 +0200 Катекс АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117504 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г. Ср, 18 Апр. 2018 15:47:50 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117508 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 18 Апр. 2018 15:47:45 +0200 Институт по целулоза и хартия АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117498 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 18 Апр. 2018 14:27:36 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117494 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Ср, 18 Апр. 2018 13:13:59 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117488 Годишен консолидиран отчет за 2017г. Ср, 18 Апр. 2018 11:30:30 +0200 Ямболен АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117486 Друга нерегулирана информация Ср, 18 Апр. 2018 11:24:42 +0200 Никотиана БТ Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117482 Годишен отчет за 2017г. Вт, 17 Апр. 2018 18:13:23 +0200 Златен лев Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117481 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г. Вт, 17 Апр. 2018 17:36:52 +0200 Хидропневмотехника АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117480 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 17 Апр. 2018 16:36:34 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117479 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 17 Апр. 2018 16:28:03 +0200 Зенит имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117471 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г. Вт, 17 Апр. 2018 15:28:11 +0200 Пълдин Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117469 Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2017г. Вт, 17 Апр. 2018 15:00:46 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117467 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 17 Апр. 2018 15:00:45 +0200 Пълдин Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117468 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Вт, 17 Апр. 2018 14:53:50 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117466 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 17 Апр. 2018 14:08:16 +0200 Черноморски Холдинг АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117465 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2018г. Вт, 17 Апр. 2018 13:24:54 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117464 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 17 Апр. 2018 13:09:28 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117460 Годишен консолидиран отчет за 2017г. Вт, 17 Апр. 2018 11:48:20 +0200 Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117458 Друга нерегулирана информация Вт, 17 Апр. 2018 09:59:13 +0200 235 Холдингс ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117454 Друга нерегулирана информация Пн, 16 Апр. 2018 15:02:01 +0200 Хидропневмотехника АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117453 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 16 Апр. 2018 14:44:51 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117449 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 16 Апр. 2018 11:11:01 +0200 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117448 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 16 Апр. 2018 10:52:51 +0200 Хидроизомат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=117444 Годишен консолидиран отчет за 2017г. Пн, 16 Апр. 2018 10:40:04 +0200