X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109555 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 17:47:15 +0200 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109557 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Пт, 26 Май. 2017 17:25:32 +0200 Би Джи Ай Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109554 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 17:17:52 +0200 София Хотел Балкан АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109552 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 16:46:48 +0200 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109550 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Пт, 26 Май. 2017 16:36:08 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109551 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пт, 26 Май. 2017 16:35:22 +0200 Бианор Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109546 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 16:31:37 +0200 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109547 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 16:19:46 +0200 София Хотел Балкан АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109545 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 16:19:10 +0200 Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109544 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 16:10:54 +0200 Бианор Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109543 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 16:05:27 +0200 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109542 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 15:40:15 +0200 Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109540 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 15:30:20 +0200 Химимпорт АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109538 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 15:17:02 +0200 Свинекомплекс Николово АД-Николово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109537 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 15:03:49 +0200 Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109534 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 14:45:22 +0200 Старком холдинг АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109517 Годишен консолидиран отчет за 2016г. Пт, 26 Май. 2017 12:33:58 +0200 Видахим АД-Видин http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109502 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 12:30:25 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109509 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 10:01:17 +0200 Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109508 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 10:00:23 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109507 Уведомление за паричен дивидент Пт, 26 Май. 2017 09:55:56 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109506 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пт, 26 Май. 2017 09:55:12 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109505 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 26 Май. 2017 09:06:52 +0200 Интерскай АД-Лесново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109496 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Пт, 26 Май. 2017 06:30:56 +0200 Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109501 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 20:30:55 +0200 Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109500 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 20:25:04 +0200 Вега АД-Плевен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109499 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 19:32:01 +0200 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109498 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 18:35:20 +0200 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109495 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 17:33:11 +0200 Момина крепост АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109493 Протокол от Общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 16:37:34 +0200 Би Джи Ай Груп АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109492 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 16:27:06 +0200 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109491 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Чт, 25 Май. 2017 15:46:39 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109488 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Чт, 25 Май. 2017 14:50:54 +0200 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109486 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 14:19:40 +0200 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109485 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 14:14:33 +0200 Зърнени Храни България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109484 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 14:10:09 +0200 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109481 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Чт, 25 Май. 2017 14:02:31 +0200 Юрий Гагарин АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109477 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 12:48:22 +0200 Зенит имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109475 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 12:39:22 +0200 Зенит имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109474 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 12:32:58 +0200 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109467 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Чт, 25 Май. 2017 11:40:07 +0200 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109465 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Чт, 25 Май. 2017 11:27:03 +0200 Свинекомплекс Николово АД-Николово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109466 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 25 Май. 2017 11:15:54 +0200 Интерлоджик-имоти АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109455 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 24 Май. 2017 15:27:16 +0200 Интерлоджик-лизинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109454 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 24 Май. 2017 15:27:04 +0200 Спиди АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109452 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 23 Май. 2017 23:14:43 +0200 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109448 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 23 Май. 2017 19:24:01 +0200 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109430 Годишен консолидиран отчет за 2016г. Вт, 23 Май. 2017 17:14:26 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109429 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Вт, 23 Май. 2017 17:08:00 +0200 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109428 Друга нерегулирана информация Вт, 23 Май. 2017 16:47:04 +0200 Юрий Гагарин АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109422 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 23 Май. 2017 16:08:53 +0200 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109425 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 23 Май. 2017 16:05:46 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109421 Друга нерегулирана информация Вт, 23 Май. 2017 15:41:34 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109420 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Вт, 23 Май. 2017 15:05:15 +0200 Заводски строежи-Девня АД-Девня http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109419 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 23 Май. 2017 14:57:43 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109415 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Вт, 23 Май. 2017 14:14:06 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109414 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Вт, 23 Май. 2017 13:30:00 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109412 Уведомление за паричен дивидент Вт, 23 Май. 2017 13:30:00 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109413 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 23 Май. 2017 13:30:00 +0200 Агрия Груп Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109408 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Вт, 23 Май. 2017 12:52:24 +0200 Парк АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109400 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 23 Май. 2017 11:39:46 +0200 Декотекс АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109396 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 23 Май. 2017 11:17:22 +0200 Петрол АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109395 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 23 Май. 2017 10:28:40 +0200 Албена АД-к.к. Албена http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109392 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 23 Май. 2017 10:09:59 +0200 Албена АД-к.к. Албена http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109391 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 23 Май. 2017 10:00:47 +0200 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109364 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 22 Май. 2017 17:20:38 +0200 Агрия Груп Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109363 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пн, 22 Май. 2017 16:56:25 +0200 Агрия Груп Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109359 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 22 Май. 2017 16:50:18 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109358 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пн, 22 Май. 2017 16:31:25 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109355 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Пн, 22 Май. 2017 16:26:45 +0200 Соларпро холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109356 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пн, 22 Май. 2017 16:21:40 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109333 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пн, 22 Май. 2017 15:19:31 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109331 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пн, 22 Май. 2017 15:14:27 +0200 Билборд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109302 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пн, 22 Май. 2017 12:57:33 +0200 Бряст-Д АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109294 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 22 Май. 2017 09:23:05 +0200 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109290 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 19:44:15 +0200 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109253 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 19:15:41 +0200 ЕМКА АД-Севлиево http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109287 Уведомление за паричен дивидент Пт, 19 Май. 2017 18:06:53 +0200 ЕМКА АД-Севлиево http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109285 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 17:41:43 +0200 ЕМКА АД-Севлиево http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109283 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 17:23:24 +0200 Унифарм АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109280 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 16:43:44 +0200 Феникс Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109279 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 16:40:38 +0200 Унифарм АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109277 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 16:38:59 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109274 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пт, 19 Май. 2017 16:10:24 +0200 Винзавод АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109272 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 15:52:01 +0200 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109271 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 15:40:33 +0200 Винзавод АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109270 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 15:36:46 +0200 Златни пясъци АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109268 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Пт, 19 Май. 2017 15:35:23 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109269 Друга нерегулирана информация Пт, 19 Май. 2017 15:33:57 +0200 Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109262 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 15:13:43 +0200 ЧЕЗ Разпределение България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109260 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 15:05:07 +0200 Завод за шлиф. машини АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109255 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 14:25:43 +0200 Унифарм АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109254 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пт, 19 Май. 2017 14:16:53 +0200 Медика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109251 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пт, 19 Май. 2017 13:15:08 +0200 Сити Пропъртис АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109245 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 11:19:54 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109243 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пт, 19 Май. 2017 09:17:27 +0200 Завод за хартия-Белово АД-Белово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=109242 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 19 Май. 2017 08:08:46 +0200