X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Интерскай АД-Лесново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106946 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 19:32:25 +0200 Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106941 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 16:42:52 +0200 ЕМКА АД-Севлиево http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106936 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 16:34:49 +0200 Хидропневмотехника АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106934 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 16:15:59 +0200 Бряст-Д АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106930 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 15:34:21 +0200 НУРТС България ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106922 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 14:35:42 +0200 Родина-91 АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106925 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 14:14:11 +0200 ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106926 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 14:13:29 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106919 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Вт, 28 Март. 2017 11:46:09 +0200 Зенит имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106916 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 11:14:07 +0200 Екоинвест Холдинг АД-Козлодуй http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106913 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Вт, 28 Март. 2017 10:44:09 +0200 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106911 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 10:34:11 +0200 Дружба стъкларски заводи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106907 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2016г. Вт, 28 Март. 2017 10:27:11 +0200 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106909 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 28 Март. 2017 10:14:42 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106908 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 10:11:57 +0200 Акумпласт АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106905 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 09:49:21 +0200 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106906 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 28 Март. 2017 09:37:29 +0200 Балканика Имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106898 Годишен отчет за 2016г. Вт, 28 Март. 2017 08:39:22 +0200 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106900 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пн, 27 Март. 2017 19:25:58 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106895 Годишен отчет за 2016г. Пн, 27 Март. 2017 17:26:24 +0200 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106894 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пн, 27 Март. 2017 17:16:34 +0200 Слънчев ден АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106885 Годишен отчет за 2016г. Пн, 27 Март. 2017 16:19:03 +0200 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106886 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 27 Март. 2017 16:08:10 +0200 Рилски лен АД-Самоков http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106880 Годишен отчет за 2016г. Пн, 27 Март. 2017 14:40:36 +0200 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106879 Годишен консолидиран отчет за 2016г. Пн, 27 Март. 2017 14:32:45 +0200 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106875 Годишен отчет за 2016г. Пн, 27 Март. 2017 13:52:01 +0200 Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106872 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пн, 27 Март. 2017 13:40:12 +0200 Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106870 Годишен отчет за 2016г. Пн, 27 Март. 2017 13:06:41 +0200 ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106869 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пн, 27 Март. 2017 12:20:18 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106865 Годишен отчет за 2016г. Пн, 27 Март. 2017 11:50:02 +0200 ИнтерСтандартс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106863 Годишен отчет за 2016г. Пн, 27 Март. 2017 11:30:23 +0200 Зенит Агрохолдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106858 Годишен отчет за 2016г. Пн, 27 Март. 2017 10:31:39 +0200 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106842 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Пт, 24 Март. 2017 17:38:43 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106826 Годишен отчет за 2016г. Пт, 24 Март. 2017 11:19:59 +0200 ЧЕЗ Електро България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106817 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 24 Март. 2017 09:47:01 +0200 Бряст-Д АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106815 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2016г. Пт, 24 Март. 2017 08:41:49 +0200 Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106810 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Чт, 23 Март. 2017 16:26:31 +0200 ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106804 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Чт, 23 Март. 2017 13:51:21 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106801 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Чт, 23 Март. 2017 11:36:50 +0200 Крепежни изделия АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106792 Годишен отчет за 2016г. Ср, 22 Март. 2017 17:12:34 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106794 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Ср, 22 Март. 2017 17:02:00 +0200 Бряст-Д АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106788 Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2016г. Ср, 22 Март. 2017 14:44:50 +0200 Сирма АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106782 Годишен отчет за 2016г. Ср, 22 Март. 2017 11:30:21 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106780 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Ср, 22 Март. 2017 10:37:17 +0200 Медика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106779 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Ср, 22 Март. 2017 09:33:45 +0200 ЧЕЗ Електро България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=106778 Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Ср, 22 Март. 2017 09:17:11 +0200