X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg ЧЕЗ Електро България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116094 Друга нерегулирана информация Чт, 22 Фев. 2018 17:37:39 +0200 ЧЕЗ Разпределение България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116093 Друга нерегулирана информация Чт, 22 Фев. 2018 17:33:04 +0200 Кнезим АД-Кнежа http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116087 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Чт, 22 Фев. 2018 16:20:41 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116085 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Чт, 22 Фев. 2018 15:24:00 +0200 Старком холдинг АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116082 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Чт, 22 Фев. 2018 14:18:50 +0200 Старком холдинг АД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116081 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Чт, 22 Фев. 2018 14:16:59 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116080 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 22 Фев. 2018 13:42:00 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116079 Друга нерегулирана информация Чт, 22 Фев. 2018 12:59:26 +0200 Мел инвест холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116075 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Чт, 22 Фев. 2018 11:59:02 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116072 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Чт, 22 Фев. 2018 10:19:31 +0200 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116070 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 22 Фев. 2018 09:56:27 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116065 Друга нерегулирана информация Ср, 21 Фев. 2018 18:12:28 +0200 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116060 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Ср, 21 Фев. 2018 11:50:46 +0200 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116055 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Ср, 21 Фев. 2018 09:13:28 +0200 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116043 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 20 Фев. 2018 17:53:15 +0200 Регала Инвест АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116041 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 20 Фев. 2018 16:57:16 +0200 Формопласт АД-Кърджали http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116039 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 20 Фев. 2018 16:10:25 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116027 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 20 Фев. 2018 10:57:05 +0200 Булгарплод-София АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116023 Друга нерегулирана информация Пн, 19 Фев. 2018 16:22:35 +0200 Инвестиционна Компания Галата АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116021 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 19 Фев. 2018 16:15:35 +0200 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116007 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 19 Фев. 2018 12:42:09 +0200 НУРТС България ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116006 Тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 31-12-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100017123. Пн, 19 Фев. 2018 11:37:43 +0200 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116004 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Пн, 19 Фев. 2018 10:55:23 +0200 НУРТС България ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=116002 Тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Пн, 19 Фев. 2018 10:48:28 +0200 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115999 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 19 Фев. 2018 10:24:55 +0200 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115998 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 19 Фев. 2018 09:57:30 +0200 Дружба АД-Разград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115997 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пн, 19 Фев. 2018 09:26:46 +0200 Дружба АД-Разград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115995 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 19 Фев. 2018 09:15:41 +0200 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115992 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 16 Фев. 2018 16:54:41 +0200 Свинекомплекс Николово АД-Николово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115990 Друга нерегулирана информация Пт, 16 Фев. 2018 16:00:12 +0200 Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115988 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 16 Фев. 2018 15:43:42 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115981 Тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2017г. Пт, 16 Фев. 2018 13:41:59 +0200 Специализирани логистични системи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=115977 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Пт, 16 Фев. 2018 10:31:37 +0200