X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Петрол АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112852 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Чт, 21 Сеп. 2017 16:59:49 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112849 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 21 Сеп. 2017 15:34:10 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112848 Друга нерегулирана информация Чт, 21 Сеп. 2017 15:24:30 +0200 Проучване и добив на нефт и газ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112847 Друга нерегулирана информация Чт, 21 Сеп. 2017 14:40:08 +0200 Проучване и добив на нефт и газ АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112843 Уведомление за паричен дивидент Чт, 21 Сеп. 2017 14:37:57 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112845 Друга нерегулирана информация Чт, 21 Сеп. 2017 14:36:01 +0200 Специализирани логистични системи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112844 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 21 Сеп. 2017 14:30:45 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112840 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 21 Сеп. 2017 14:07:26 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112830 Друга нерегулирана информация Чт, 21 Сеп. 2017 10:59:07 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112829 Друга нерегулирана информация Чт, 21 Сеп. 2017 10:58:21 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112828 Друга нерегулирана информация Чт, 21 Сеп. 2017 10:14:55 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112827 Друга нерегулирана информация Чт, 21 Сеп. 2017 10:05:46 +0200 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112824 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 20 Сеп. 2017 18:24:29 +0200 Петрол АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112823 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 20 Сеп. 2017 17:25:00 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112822 Друга нерегулирана информация Ср, 20 Сеп. 2017 14:30:57 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112821 Друга нерегулирана информация Ср, 20 Сеп. 2017 14:30:25 +0200 Унифарм АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112820 Друга нерегулирана информация Ср, 20 Сеп. 2017 14:16:02 +0200 Унифарм АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112819 Друга нерегулирана информация Ср, 20 Сеп. 2017 14:14:33 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112817 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 20 Сеп. 2017 14:13:02 +0200 Унифарм АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112818 Друга нерегулирана информация Ср, 20 Сеп. 2017 14:12:58 +0200 СЛС Имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112816 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 20 Сеп. 2017 14:04:09 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112814 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 20 Сеп. 2017 12:57:23 +0200 Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112812 Годишен консолидиран отчет за 2016г. Ср, 20 Сеп. 2017 11:43:28 +0200 Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112811 Годишен отчет за 2016г. Ср, 20 Сеп. 2017 11:25:43 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112809 Друга нерегулирана информация Ср, 20 Сеп. 2017 10:08:25 +0200 Регала Инвест АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112808 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Сеп. 2017 15:53:33 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112807 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Сеп. 2017 14:32:07 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112806 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Сеп. 2017 14:11:58 +0200 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112801 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Сеп. 2017 12:26:21 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112797 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 19 Сеп. 2017 11:31:38 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112796 Друга нерегулирана информация Вт, 19 Сеп. 2017 11:17:47 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112795 Друга нерегулирана информация Вт, 19 Сеп. 2017 11:17:01 +0200 Зенит Агрохолдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112794 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 19 Сеп. 2017 10:42:54 +0200 Декотекс АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112792 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2017г. Вт, 19 Сеп. 2017 10:31:52 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112793 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Сеп. 2017 09:04:19 +0200 Декотекс АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112791 Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2017г. Вт, 19 Сеп. 2017 08:59:08 +0200 Декотекс АД-Сливен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112790 Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2017г. Вт, 19 Сеп. 2017 08:46:01 +0200 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112788 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Сеп. 2017 17:59:47 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112789 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 17:59:36 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112786 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Сеп. 2017 17:53:55 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112787 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 17:52:52 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112785 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 17:47:28 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112784 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 17:46:56 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112783 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 17:45:51 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112782 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 17:44:49 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112781 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Сеп. 2017 17:43:40 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112780 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 17:33:50 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112776 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 16:52:52 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112775 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 16:51:32 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112774 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 16:50:55 +0200 Българска фондова борса-София АД http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112773 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 18 Сеп. 2017 16:44:11 +0200 Българска фондова борса-София АД http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112767 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Пн, 18 Сеп. 2017 16:22:16 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112763 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 15:01:37 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112762 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 15:00:34 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112761 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Сеп. 2017 14:59:15 +0200 Зенит Агрохолдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112760 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Сеп. 2017 14:43:39 +0200 Зенит Агрохолдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112759 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Сеп. 2017 14:30:17 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112755 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Сеп. 2017 13:57:35 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=112754 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 18 Сеп. 2017 13:56:25 +0200