X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121536 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 17 Авг. 2018 09:59:11 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121535 Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018г. Пт, 17 Авг. 2018 09:57:57 +0200 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121533 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 16 Авг. 2018 17:44:06 +0200 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121529 Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018г. Чт, 16 Авг. 2018 16:27:18 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121525 Друга нерегулирана информация Чт, 16 Авг. 2018 14:14:12 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121519 Друга нерегулирана информация Ср, 15 Авг. 2018 16:57:15 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121521 Друга нерегулирана информация Ср, 15 Авг. 2018 16:52:05 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121520 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 15 Авг. 2018 16:50:56 +0200 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121514 Тримесечен отчет за периода 01-04-2018 -- 30-06-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg100018170. Ср, 15 Авг. 2018 15:23:47 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121513 Тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 30-06-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100003123. Ср, 15 Авг. 2018 15:01:43 +0200 Синтетика АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121512 Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018г. Ср, 15 Авг. 2018 14:42:44 +0200 Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121508 Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018г. Ср, 15 Авг. 2018 11:00:43 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121506 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 15 Авг. 2018 10:37:24 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121503 Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2018г. Вт, 14 Авг. 2018 15:25:24 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121502 Друга нерегулирана информация Вт, 14 Авг. 2018 14:30:14 +0200 София Комерс-Заложни къщи АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121501 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 14 Авг. 2018 11:42:35 +0200 235 Холдингс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121499 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 14 Авг. 2018 10:28:50 +0200 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121496 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 14 Авг. 2018 08:27:27 +0200 Марицатекс АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121494 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 13 Авг. 2018 16:23:52 +0200 Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121492 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 13 Авг. 2018 16:05:03 +0200 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121488 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 13 Авг. 2018 14:11:05 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121479 Друга нерегулирана информация Пт, 10 Авг. 2018 13:44:15 +0200 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121477 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 10 Авг. 2018 11:13:20 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121476 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 10 Авг. 2018 10:07:03 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=121475 Друга нерегулирана информация Пт, 10 Авг. 2018 09:06:59 +0200