X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Парк АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123956 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 12 Дек. 2018 18:00:49 +0200 Мел инвест холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123946 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 12 Дек. 2018 15:43:50 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123940 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 12 Дек. 2018 11:45:06 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123939 Друга нерегулирана информация Ср, 12 Дек. 2018 11:42:52 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123938 Друга нерегулирана информация Ср, 12 Дек. 2018 11:41:40 +0200 Грийнхаус Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123931 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 12 Дек. 2018 10:07:24 +0200 Източна газова компания ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123930 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 12 Дек. 2018 09:31:31 +0200 Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123929 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 12 Дек. 2018 09:17:16 +0200 Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123928 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 12 Дек. 2018 09:05:28 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123927 Друга нерегулирана информация Вт, 11 Дек. 2018 16:01:18 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123926 Друга нерегулирана информация Вт, 11 Дек. 2018 15:58:39 +0200 Булгарплод-София АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123924 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 11 Дек. 2018 13:36:00 +0200 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123923 Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем Вт, 11 Дек. 2018 12:58:46 +0200 Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123921 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 11 Дек. 2018 11:06:46 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123920 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 11 Дек. 2018 10:52:34 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123919 Друга нерегулирана информация Вт, 11 Дек. 2018 10:50:26 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123918 Друга нерегулирана информация Вт, 11 Дек. 2018 10:43:13 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123916 Друга нерегулирана информация Вт, 11 Дек. 2018 09:57:08 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123910 Друга нерегулирана информация Пн, 10 Дек. 2018 15:58:30 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123908 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 10 Дек. 2018 14:51:00 +0200 Монбат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123906 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 10 Дек. 2018 13:47:32 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123902 Друга нерегулирана информация Пн, 10 Дек. 2018 10:58:08 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123901 Друга нерегулирана информация Пн, 10 Дек. 2018 10:48:58 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123900 Друга нерегулирана информация Пн, 10 Дек. 2018 10:47:54 +0200 Булгартабак-холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123897 Друга нерегулирана информация Пт, 07 Дек. 2018 19:30:34 +0200 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=122559 Друга нерегулирана информация Пт, 07 Дек. 2018 13:50:26 +0200 Авто Юнион АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123882 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 07 Дек. 2018 13:14:48 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123885 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 07 Дек. 2018 12:59:42 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123881 Друга нерегулирана информация Пт, 07 Дек. 2018 11:57:31 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123880 Друга нерегулирана информация Пт, 07 Дек. 2018 11:44:59 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123879 Друга нерегулирана информация Пт, 07 Дек. 2018 10:11:30 +0200 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123877 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 07 Дек. 2018 09:21:50 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123876 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 07 Дек. 2018 09:00:55 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123875 Друга нерегулирана информация Пт, 07 Дек. 2018 08:58:53 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123873 Друга нерегулирана информация Чт, 06 Дек. 2018 17:34:33 +0200 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123872 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 06 Дек. 2018 17:15:40 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123871 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 06 Дек. 2018 15:34:09 +0200 Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123870 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Чт, 06 Дек. 2018 14:29:14 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123869 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 06 Дек. 2018 14:18:09 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123868 Друга нерегулирана информация Чт, 06 Дек. 2018 13:51:55 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123867 Друга нерегулирана информация Чт, 06 Дек. 2018 13:49:10 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123866 Друга нерегулирана информация Чт, 06 Дек. 2018 11:39:23 +0200 Градус АД-Стара Загора http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123864 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 06 Дек. 2018 10:55:50 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123862 Друга нерегулирана информация Чт, 06 Дек. 2018 10:55:30 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123861 Друга нерегулирана информация Чт, 06 Дек. 2018 10:54:18 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123860 Друга нерегулирана информация Чт, 06 Дек. 2018 10:53:20 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123858 Друга нерегулирана информация Чт, 06 Дек. 2018 10:12:35 +0200 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123857 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 06 Дек. 2018 09:36:04 +0200 Булгартабак-холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123856 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 05 Дек. 2018 23:07:49 +0200 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123855 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 05 Дек. 2018 17:21:36 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123854 Друга нерегулирана информация Ср, 05 Дек. 2018 15:58:20 +0200 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123852 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 05 Дек. 2018 15:57:05 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123853 Друга нерегулирана информация Ср, 05 Дек. 2018 15:54:36 +0200 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123850 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 05 Дек. 2018 15:00:48 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123849 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 05 Дек. 2018 14:07:21 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123847 Друга нерегулирана информация Ср, 05 Дек. 2018 11:59:32 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123846 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 05 Дек. 2018 11:28:56 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123845 Друга нерегулирана информация Ср, 05 Дек. 2018 11:26:36 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123844 Друга нерегулирана информация Ср, 05 Дек. 2018 11:25:39 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123843 Друга нерегулирана информация Ср, 05 Дек. 2018 11:24:31 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=123841 Друга нерегулирана информация Ср, 05 Дек. 2018 10:11:01 +0200