X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Златни пясъци АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114245 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Ср, 22 Ноем. 2017 13:30:08 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114242 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 22 Ноем. 2017 12:34:44 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114241 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Ср, 22 Ноем. 2017 12:23:13 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114240 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Ср, 22 Ноем. 2017 11:18:36 +0200 Индустриален Капитал Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114239 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Ср, 22 Ноем. 2017 11:06:01 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114235 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 22 Ноем. 2017 10:48:58 +0200 Фазерлес АД-Силистра http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114232 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 22 Ноем. 2017 10:01:39 +0200 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114231 Друга нерегулирана информация Ср, 22 Ноем. 2017 10:00:03 +0200 Руен Холдинг АД-Кюстендил http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114230 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Ср, 22 Ноем. 2017 09:35:37 +0200 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114226 Друга нерегулирана информация Вт, 21 Ноем. 2017 16:58:58 +0200 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114216 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 21 Ноем. 2017 15:52:16 +0200 Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114217 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 21 Ноем. 2017 15:48:56 +0200 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114210 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 21 Ноем. 2017 15:28:00 +0200 Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114214 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 21 Ноем. 2017 14:56:41 +0200 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114205 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 21 Ноем. 2017 13:41:09 +0200 Авто Юнион АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114202 Тримесечен отчет за периода 01-01-2017 -- 30-09-2017 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100025126. Вт, 21 Ноем. 2017 13:21:33 +0200 Винзавод АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114196 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 21 Ноем. 2017 11:46:45 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114198 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 21 Ноем. 2017 11:45:13 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114193 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Вт, 21 Ноем. 2017 11:42:50 +0200 Винзавод АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114195 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 21 Ноем. 2017 11:39:10 +0200 Регала Инвест АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114192 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 21 Ноем. 2017 11:12:00 +0200 Златни пясъци АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114191 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 21 Ноем. 2017 10:44:48 +0200 БГ Агро АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114188 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 21 Ноем. 2017 10:05:04 +0200 Завод за шлиф. машини АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114183 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 21 Ноем. 2017 09:09:56 +0200 ИнтерСтандартс АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114181 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Вт, 21 Ноем. 2017 08:40:56 +0200 Енергоремонт Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114180 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 20 Ноем. 2017 16:31:28 +0200 Приморско клуб ЕАД-Приморско http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114173 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 20 Ноем. 2017 14:39:59 +0200 Интерскай АД-Лесново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114174 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 20 Ноем. 2017 14:30:37 +0200 Стара планина Холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114171 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 20 Ноем. 2017 13:36:15 +0200 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114168 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 20 Ноем. 2017 13:08:23 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114167 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 20 Ноем. 2017 12:55:32 +0200 Север Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114164 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пн, 20 Ноем. 2017 12:26:07 +0200 Холдинг Кооп-Юг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114165 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Пн, 20 Ноем. 2017 12:23:18 +0200 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114162 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Пн, 20 Ноем. 2017 11:19:20 +0200 Момина крепост АД-Велико Търново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114160 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 20 Ноем. 2017 10:50:40 +0200 Бианор Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114158 Друга нерегулирана информация Пн, 20 Ноем. 2017 10:08:38 +0200 Унифарм АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114153 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 17 Ноем. 2017 17:27:15 +0200 Софарма билдингс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114151 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 17 Ноем. 2017 16:49:42 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114150 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 17 Ноем. 2017 16:39:37 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114148 Друга нерегулирана информация Пт, 17 Ноем. 2017 16:03:08 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114144 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 17 Ноем. 2017 15:02:22 +0200 Параходство Българско речно плаване АД-Русе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114142 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 17 Ноем. 2017 14:27:18 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114141 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 17 Ноем. 2017 14:21:13 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114140 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 17 Ноем. 2017 14:17:03 +0200 Топлофикация-Враца ЕАД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114133 Друга нерегулирана информация Пт, 17 Ноем. 2017 14:16:32 +0200 Катекс АД-Казанлък http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114139 Друга нерегулирана информация Пт, 17 Ноем. 2017 12:54:29 +0200 Марицатекс АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114135 Друга нерегулирана информация Пт, 17 Ноем. 2017 12:31:56 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114136 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 17 Ноем. 2017 12:21:32 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114129 Друга нерегулирана информация Пт, 17 Ноем. 2017 10:28:39 +0200 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114128 Друга нерегулирана информация Пт, 17 Ноем. 2017 10:09:12 +0200 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114127 Друга нерегулирана информация Пт, 17 Ноем. 2017 10:06:34 +0200 Хидроизомат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114126 Друга нерегулирана информация Пт, 17 Ноем. 2017 09:54:01 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114124 Друга нерегулирана информация Пт, 17 Ноем. 2017 09:02:28 +0200 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114120 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 16 Ноем. 2017 16:16:46 +0200 ХД Дунав АД-Враца http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114118 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Чт, 16 Ноем. 2017 15:56:01 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114113 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 16 Ноем. 2017 15:01:37 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114102 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 16 Ноем. 2017 14:07:33 +0200 Адванс Терафонд АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114100 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 16 Ноем. 2017 13:44:55 +0200 Складова техника АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114098 Протокол от Общо събрание на акционерите Чт, 16 Ноем. 2017 13:32:19 +0200 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114091 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 15 Ноем. 2017 17:35:08 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114090 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Ср, 15 Ноем. 2017 17:16:12 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114089 Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2017г. Ср, 15 Ноем. 2017 16:20:11 +0200 Корадо-България АД-Стражица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114078 Друга нерегулирана информация Ср, 15 Ноем. 2017 13:06:53 +0200 Грийнхаус Пропъртис АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114069 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 15 Ноем. 2017 11:50:57 +0200 Албена АД-к.к. Албена http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=114063 Друга нерегулирана информация Ср, 15 Ноем. 2017 09:57:09 +0200