X3 News http://www.x3news.com/ X3 News RSS bg-bg Мак АД-Габрово http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119945 Годишен отчет за 2017г. Пт, 22 Юни. 2018 20:03:29 +0200 Соларпро холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119941 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 22 Юни. 2018 16:53:31 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119936 Друга нерегулирана информация Пт, 22 Юни. 2018 15:54:13 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119937 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 22 Юни. 2018 15:48:43 +0200 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119932 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 22 Юни. 2018 14:35:43 +0200 Марицатекс АД-Пловдив http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119931 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 22 Юни. 2018 14:10:54 +0200 Вапцаров АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119928 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Пт, 22 Юни. 2018 13:52:42 +0200 Еврохолд България АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119927 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 22 Юни. 2018 13:06:57 +0200 ТК-ХОЛД АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119925 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 22 Юни. 2018 12:28:43 +0200 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119922 Уведомление за паричен дивидент Пт, 22 Юни. 2018 11:27:48 +0200 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119921 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 22 Юни. 2018 11:24:47 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119919 Уведомление за паричен дивидент Пт, 22 Юни. 2018 11:04:34 +0200 Делта кредит АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119920 Тримесечен отчет за периода 01-01-2018 -- 31-03-2018 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия bg2100017156. Пт, 22 Юни. 2018 11:01:08 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119915 Друга нерегулирана информация Пт, 22 Юни. 2018 10:34:28 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119913 Друга нерегулирана информация Пт, 22 Юни. 2018 09:45:19 +0200 Хидроизомат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119909 Протокол от Общо събрание на акционерите Пт, 22 Юни. 2018 09:45:12 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119912 Друга нерегулирана информация Пт, 22 Юни. 2018 09:41:20 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119911 Друга нерегулирана информация Пт, 22 Юни. 2018 09:34:34 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119910 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пт, 22 Юни. 2018 09:31:53 +0200 Балканкар-Заря АД-Павликени http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119907 Друга нерегулирана информация Пт, 22 Юни. 2018 08:50:03 +0200 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119905 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 21 Юни. 2018 18:07:36 +0200 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119904 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 21 Юни. 2018 17:56:05 +0200 Трейс груп холд АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119903 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 21 Юни. 2018 17:21:27 +0200 Българска фондова борса-София АД http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119900 Протокол от Общо събрание на акционерите Чт, 21 Юни. 2018 17:18:33 +0200 Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119897 Протокол от Общо събрание на акционерите Чт, 21 Юни. 2018 16:18:24 +0200 Софарма билдингс АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119896 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 21 Юни. 2018 16:06:41 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119894 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 21 Юни. 2018 15:36:57 +0200 Софарма имоти АДСИЦ-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119893 Уведомление за паричен дивидент Чт, 21 Юни. 2018 15:32:32 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119886 Друга нерегулирана информация Чт, 21 Юни. 2018 14:46:05 +0200 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119881 Протокол от Общо събрание на акционерите Чт, 21 Юни. 2018 12:26:43 +0200 Сирма АД-Бургас http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119880 Протокол от Общо събрание на акционерите Чт, 21 Юни. 2018 11:33:20 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119872 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 21 Юни. 2018 10:17:42 +0200 Холдинг Варна АД-Варна http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119870 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 21 Юни. 2018 10:17:02 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119868 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Чт, 21 Юни. 2018 09:27:25 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119867 Друга нерегулирана информация Чт, 21 Юни. 2018 09:24:41 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119866 Друга нерегулирана информация Чт, 21 Юни. 2018 09:20:08 +0200 Булгартабак-холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119863 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Ср, 20 Юни. 2018 22:37:43 +0200 Булгартабак-холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119862 Годишен консолидиран отчет за 2017г. Ср, 20 Юни. 2018 22:07:34 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119860 Друга нерегулирана информация Ср, 20 Юни. 2018 17:10:02 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119859 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 20 Юни. 2018 17:08:07 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119853 Друга нерегулирана информация Ср, 20 Юни. 2018 14:34:20 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119849 Друга нерегулирана информация Ср, 20 Юни. 2018 14:32:23 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119852 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Ср, 20 Юни. 2018 14:31:15 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119851 Уведомление за паричен дивидент Ср, 20 Юни. 2018 14:30:27 +0200 Свилоза АД-Свищов http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119850 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 20 Юни. 2018 14:25:35 +0200 Дружба АД-Разград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119837 Протокол от Общо събрание на акционерите Ср, 20 Юни. 2018 09:40:36 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119836 Друга нерегулирана информация Ср, 20 Юни. 2018 08:44:31 +0200 Алтерко АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119835 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 19 Юни. 2018 19:19:38 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119833 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 19 Юни. 2018 17:38:37 +0200 Интерскай АД-Лесново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119832 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Вт, 19 Юни. 2018 17:20:25 +0200 Интерскай АД-Лесново http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119830 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Вт, 19 Юни. 2018 17:15:50 +0200 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119831 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 19 Юни. 2018 17:13:56 +0200 Мел инвест холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119826 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 19 Юни. 2018 15:23:57 +0200 Хидроизомат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119817 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Юни. 2018 14:53:23 +0200 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119822 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Юни. 2018 14:20:11 +0200 Лавена АД-Шумен http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119819 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Юни. 2018 14:13:05 +0200 Кабиле-ЛБ АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119815 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 19 Юни. 2018 14:01:02 +0200 Хидроизомат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119814 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Юни. 2018 13:57:18 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119813 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Юни. 2018 13:50:00 +0200 Хидроизомат АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119811 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Юни. 2018 13:48:54 +0200 Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119812 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Юни. 2018 13:41:10 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119804 Друга нерегулирана информация Вт, 19 Юни. 2018 11:26:08 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119802 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Юни. 2018 10:32:55 +0200 Доверие Обединен Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119801 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Вт, 19 Юни. 2018 10:04:45 +0200 Завод за шлиф. машини АД-Асеновград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119794 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 19 Юни. 2018 09:22:18 +0200 ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119792 Протокол от Общо събрание на акционерите Вт, 19 Юни. 2018 09:05:59 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119791 Друга нерегулирана информация Вт, 19 Юни. 2018 09:02:21 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119790 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Юни. 2018 19:14:41 +0200 Софарма трейдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119789 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Юни. 2018 19:13:28 +0200 Българска фондова борса-София АД http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119788 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Юни. 2018 17:11:36 +0200 Захарни заводи АД-Горна Оряховица http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119786 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Юни. 2018 16:54:17 +0200 Фазерлес АД-Силистра http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119783 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 18 Юни. 2018 16:18:04 +0200 Видахим АД-Видин http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119781 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 18 Юни. 2018 16:08:36 +0200 Топливо АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119780 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Юни. 2018 16:04:38 +0200 Синергон Холдинг АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119777 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Юни. 2018 15:14:39 +0200 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119776 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Юни. 2018 14:24:52 +0200 Ямболен АД-Ямбол http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119774 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 18 Юни. 2018 12:57:54 +0200 Бряст-Д АД-Добрич http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119770 Протокол от Общо събрание на акционерите Пн, 18 Юни. 2018 10:49:18 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119766 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Юни. 2018 10:36:41 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119765 Друга нерегулирана информация Пн, 18 Юни. 2018 10:33:18 +0200 Софарма АД-София http://www.x3news.com/displayNovina.jsp?formid=119764 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета Пн, 18 Юни. 2018 10:24:58 +0200