Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6419 - Друго парично посредничество

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
Граф Игнатиев 10
телефон: +35929375683;+35929375743
факс: +35929375607
емейл: ipavlova@corpbank.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Илко Христов Чамов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на банка за Първо тримесечие на 2015г. , публикуван на 30.04.2015 13:56:37