ТБ Корпоративна търговска банка АД-София /в несъстоятелност/
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6419 - Друго парично посредничество
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
Граф Игнатиев 10
телефон: +35929375683;+35929375743
факс: +35929375607
емейл: ipavlova@corpbank.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Илко Христов Чамов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на банка за Първо тримесечие на 2015г. , публикуван на 30.04.2015 13:56:37