www.fazansocks.com
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Клас по КИД-2008:

4642 - Търговия на едро с облекло и обувки

Адрес:

Адрес на управление:
РУСЕ-7000
бул.Трети март №5
телефон: +35982820731
факс: +35982820718
емейл: office@fazansocks.com

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Николай Петров Митанкин

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за на г. , публикуван на 30.04.2009 16:46:06