Завод за хартия-Белово АД-Белово
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Белово-4470
гр.Белово ул.Дъбравско шосе 1А
телефон: +35935812110
факс: +35935812110
емейл: office@belana.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Вилма Йорданова Василева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 22426 хил. лв.
Нетна печалба -852 хил. лв.
Общо активи 39150 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.80 %
Възвращаемост на активите -2.18 %
Възвращаемост на собствения капитал -5.61 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 31.10.2018 15:36:51