Кнезим АД-Кнежа
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
КНЕЖА-5835
ИНД.ЗОНА
телефон: +359091322256
факс: +359091322700
емейл: KNEZIM@ABV.BG

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
БРАНИМИР МИЛЧЕВ ПОПОВ
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -8 хил. лв.
Общо активи 1 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -800.00 %
Възвращаемост на собствения капитал -13.56 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.10.2019 14:32:31