Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
Регистрирани емисии: - 3JL
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
к.к.Слънчев бряг - 8240
к.к.Слънчев бряг
телефон: +35955422510
факс:
емейл:

Капитал: 1957808
Директор за връзки с инвеститорите:
Силвия Стоянова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1919 хил. лв.
Нетна печалба 144 хил. лв.
Общо активи 48809 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.50 %
Възвращаемост на активите 0.30 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.34 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 23.07.2019 10:18:42