Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
Регистрирани емисии: - 3JL
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
к.к.Слънчев бряг - 8240
к.к.Слънчев бряг
телефон: +35955422510
факс:
емейл:

Капитал: 1957808
Директор за връзки с инвеститорите:
Силвия Стоянова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 960 хил. лв.
Нетна печалба 293 хил. лв.
Общо активи 46257 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 30.52 %
Възвращаемост на активите 0.63 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.68 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 18.04.2019 14:58:48