Дронамикс Кепитъл АД-София
Регистрирани емисии:

DRON

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
1000 София
бул. Ал. Малинов №3
телефон: +359889428605
факс:
емейл: teodora.gerdjikova@gmail.com

Капитал:

5 334 081 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Данил Бойков Джоргов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %