Зенит имоти АДСИЦ-София
zenitimoti.com
Регистрирани емисии:

ZENP

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул.Врабча №8
телефон: +359888631323
факс:
емейл: info@zenitimoti.com

Капитал:

650 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Стефан Тодоров Тодоров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 77 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 1 947 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.01.2023 10:38:41