Зенит имоти АДСИЦ-София
www.zenitimoti.com
Регистрирани емисии:

ZENP

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
гр София-1000
ул. "Врабча" № 8
телефон: +359888631323
факс: +359888631323
емейл: a.ruseva@zlatenlev.com

Капитал:

650 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Стефан Тодоров Тодоров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -36 хил. лв.
Общо активи: 1 949 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -1.85 %
Възвращаемост на собствения капитал: -1.85 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 05.07.2022 11:02:28