Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София
www.plgbg.com
Регистрирани емисии: - 5P6
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив - 4003
район Север, ул. "Никола Караджов" № 13, ет. 1, ап. Б
телефон: +359888515403
факс:
емейл:

Капитал: 19299999
Директор за връзки с инвеститорите:
Елена Георгиева Петрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -58 хил. лв.
Общо активи 1582 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -3.67 %
Възвращаемост на собствения капитал -3.78 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 23.10.2019 11:50:08