Заводски строежи-Девня АД-Девня
Регистрирани емисии: - 3Z8
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
Девня - 9160
Пром.зона, Административна сграда в производствена база на "Заводски строежи - Девня" АД
телефон: +359888 340 421
факс:
емейл: zavodski.stroeji@mail.bg

Капитал: 69702
Директор за връзки с инвеститорите:
Симона Герчева Роева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 84 хил. лв.
Нетна печалба -111 хил. лв.
Общо активи 120 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -132.14 %
Възвращаемост на активите -92.50 %
Възвращаемост на собствения капитал 317.14 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 10.05.2018 16:19:20