Заводски строежи-Девня АД-Девня
Регистрирани емисии: - 3Z8
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
Девня - 9160
Пром.зона, Административна сграда в производствена база на "Заводски строежи - Девня" АД
телефон: +359888 340 421
факс:
емейл: zavodski.stroeji@mail.bg

Капитал: 69702
Директор за връзки с инвеститорите:
Симона Герчева Роева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -3 хил. лв.
Общо активи 316 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -0.95 %
Възвращаемост на собствения капитал -4.69 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.01.2018 14:42:08