Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг
www.sbhold.eu
Регистрирани емисии: - 6SV
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
к.к.Слънчев бряг 8240
комплекс “Лазур”
телефон: +35956820085
факс:
емейл: sbhold@b-trust.org

Капитал: 386538
Директор за връзки с инвеститорите:
СТЕЛИАНА ЕМИЛ ДОЛЧИНКОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 13977 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 15.11.2019 11:13:30