Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг
www.sbhold.eu
Регистрирани емисии: - 6SV
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
к.к.Слънчев бряг 8240
комплекс “Лазур”
телефон: +35956820085
факс:
емейл: sbhold@b-trust.org

Капитал: 386538
Директор за връзки с инвеститорите:
СТЕЛИАНА ЕМИЛ ДОЛЧИНКОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 3348 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 03.07.2020 12:17:45